Verschil tussen offerte en online informatie

Verschil tussen offerte en online informatie

online informtie www.geldlenenofferte.comVolgens een onderzoek van de Consumentenbond houdt een merendeel van de  financiële ondernemingen zich aan de regels van de Wft, Wet op financieel toezicht, en het Besluit gedragstoezicht financiële  ondernemingen.

Internetaanbieders moeten zich hieraan houden en doen dus goed hun best. Wat wel opviel was dat er een verschil was tussen de online informatie op het internet, op hun website, en in de ontvangen geld lenen offerte. Zo bleek dat de effectieve rente op jaarbasis toch in een aantal gevallen in de offerte hoger bleken te zijn.

Dat is toch wel weer teleurstellend. U dient er dus rekening mee te houden dan de rentepercentages op het internet een “vanaf”- percentage kunnen zijn.