Kredietproducten

Kredietproducten

Kredietproducten geldlenenofferte.comVergelijken van offertes voor geld lenen kan gemakkelijk gaan.
Als u ook enige kennis heeft van de verschillende soorten kredietproducten zeer zeker.
Diverse soorten kredietproducten verschillen onder meer ten aanzien van looptijd, vergoeding en aflossing.

Aflopende lening

Als u een aflopende lening afsluit wordt de lening volgens een vast schema afgelost. Het aantal termijnen en het termijnbedrag worden ook vooraf vastgelegd.

Zo komt u als consument nooit voor verrassingen te staan. Afgeloste bedragen kunt u niet opnieuw opnemen. Bij achterstalligheid van de aflossingen kan vertragingsrente in rekening gebracht worden.

Vervroegd aflossen is mogelijk, maar is niet altijd aantrekkelijk omdat de geldverstrekker zijn gemiste rendement als kosten in rekening mag brengen.

Doorlopend krediet

Heeft u een doorlopend krediet afgesloten wordt aanvankelijk volgens een vast schema afgelost. Dit bepaalt de theoretische looptijd.

Afgeloste bedragen kunt u echter ook weer opnemen, waardoor de looptijd wijzigt. De rente volgt de rente op de geldmarkt. Gaat de algemene rente omhoog, moet u ook meer rente betalen. Daalt de rente heeft dit weer een gunstige invloed op uw aflossing. Zo heeft dit dus ook invloed op het aflossingsschema.

Extra aflossen en vervroegd aflossen zijn kosteloos mogelijk. Een doorlopend krediet is een veel voorkomende vorm van lenen.

Rekening-courantkrediet

Rekening-courantkrediet is een kredietvorm welke gekoppeld is aan de betaalrekening. De betaalrekening mag tot een zekere limiet een achterstand vertonen.

Binnen deze limiet kunt u als klant vrijelijk krediet opnemen en aflossen. Er wordt met u geen aflossingsschema afgesproken, maar een voorwaarde kan zijn dat de achterstand niet langer mag duren dan bijvoorbeeld drie maanden. Dit soort krediet wordt ook wel rood staan genoemd.
En zoals u ook weet is rood staan duurder dan een lening.

Wanneer u offertes voor geld lenen opvraagt kunt u voorgaand kijken welke kredietproducten het beste bij u passen. Check de voor- en nadelen van elk kredietproduct.